• darkblurbg

TMA talenten analyse Ede - Bennekom - Wageningen

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk en in hun activiteiten als ze doen wat het dichtst bij hun ware aard liggen. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de mens centraal.  De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Wat is TMA

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag en is online. De vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit je steeds dient te kiezen welke het beste bij je passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Hoe werkt het

Je ontvangt een kandidaat-rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen waardoor je daarna stappen kunt gaan maken met ontwikkelactiviteiten en coaching gericht op jouw eigen drijfveren en talenten. Hiermee kom je op grondige wijze tot jouw kern en krijg je een diepgaander en waardevoller inzicht. De TMA talentenanalyse is ook aan te vullen met een beroepsinteresse analyse en een cognitieve capaciteiten analyse.

Klik  hier voor een voorbeeldrapportage TMA talentenanalyse.

Klik  hier voor een voorbeeldrapportage TMA beroepsinteresse analyse.

Klik  hier voor een voorbeeldrapportage TMA cognitieve capaciteiten analyse.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans:
Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de emotionele balans zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

   
 

Motieven:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de motieven zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

   
 

Sociale talenten:
De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit.Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de sociale talenten zowel grafisch als tekstueel worden weegegeven in het TMA-rapport.

   
 

Beïnvloedende talenten:
Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Assessment onder andere aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de beïnvloedende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

   
 

Leidinggevende talenten:
De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de leidinggevende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegevenin het TMA-rapport.

   
 

Organisatie talenten:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de organisatietalenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeve in het TMA-rapport.

   
 

TMA Radar:
De TMA-radar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van de normscores van de kandidaat. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van “standard nine”) worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waaop de TMA-radar zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

   
 

TMA Expert:
De expert (coach, recruiter, psycholoog of HR-adviseur) ontvangt een TMA expert-rapport. Deze expertrapportage geeft per talent een groot aantal STAR-vragen waarmee de kandidaat bevraagd kan worden. De TMA interviewmethodiek voor experts is dynamisch per kandidaat en geeft u inzage in de versterkende of verzwakkende effecten die de verschillende talenten en persoonlijkheidstrekken op elkaar hebben.

   

Inzicht in jouw unieke zelf

Inzicht in jezelf. Wat zijn jouw onveranderlijke aangeboren kernwaarden die jou drijven? Die bepalen van welke activiteiten jij energie krijgt, welke je energie kosten, hoe jij leert of hoe je graag samenwerkt. Zoek je eerder een creatieve oplossing zoek dan een praktische? Of juist andersom?…

Elk mens is uniek en heeft zijn of haar eigen combinatie van onveranderlijke aangeboren kernwaarden. Wil jij deze voor je team of voor jezelf ontdekken?

Neem dan gerust contact met mij op en kijk bij tarieven voor de kosten.