• darkblurbg

Een kennismaking is altijd vrijblijvend. Voor overige investeringen in jezelf gelden onderstaande tarieven. 

Tarieven in Euro en excl. btw
Individuele coaching
Kort traject van 4 sessies van 60 min. 375,00
Lang traject van 8 sessies van 60 min. 695,00
Per sessie 95,00
Individuele coaching in een groep 599,00
TMA
TMA test 195,00
TMA test incl gesprek van 2 uur 345,00
Trainingen op aanvraag
In company op aanvraag

Bij digitale coaching ontvangt u nu een korting van 20% op bovenstaande tarieven! (dit geldt niet voor de TMA test)

Vergoedingsmogelijkheden

Door de werkgever

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

 

Door de belastingdienst

Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

 

Door PGB

Wanneer je een PGB toegekend hebt gekregen is begeleiding vanuit PGB mogelijk. We sluiten dan een zorgovereenkomst af.

 

Via de ziektekostenverzekering

Er zijn steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Check dus altijd even de mogelijkheden voor vergoeding van coaching bij je ziektekostenverzekeraar.