• darkblurbg

hulp bieden?

hulp bieden
Gepubliceerd op: 20-04-2020

Iedereen heeft af en toe steun nodig. En vaak doet het ons ook goed om iemand hulp te geven. Zeker als je werkzaam bent vanuit een zorgend beroep. Dan zit het in je natuur. Maar steun krijgen is niet altijd helpend.

Hulp bieden

Het geven en ontvangen van hulp is iets wat een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. Zeker in deze tijd van Corona zie je dat enerzijds mensen een beroep doen op hulp en er afhankelijk van zijn, en anderzijds geeft het ons een goed gevoel om iets voor iemand te kunnen betekenen. In een periode waarin we ons soms machteloos en angstig voelen is het fijn iets te kunnen doen voor een ander. Maar voor wie doen we het eigenlijk? Helpen we de ander hier echt mee of geeft het vooral onszelf een goed gevoel en doet het antwoord op deze vraag er eigenlijk toe? 

Transactionele Analyse

In de basis maakt het natuurlijk niet uit of je het voor de ander of voor jezelf doet, zolang het maar voor beide goed voelt. En zeker als de hulp van cruciaal belang is, is het noodzakelijk en waardevol om te kunnen geven en ontvangen. Maar onderzoek toont aan dat het regelmatig ontvangen van steun kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Het kan bepaalde tekortkomingen van de ontvanger benadrukken waardoor het zelfvertrouwen een knauw krijgt. Ook kan het ervoor zorgen dat de ontvanger zich afhankelijk gaat opstellen en zichzelf minder goed in staat voelt om keuzes te maken. Dat terwijl bekwaamheid en gevoel van zelfstandigheid nou net heel belangrijke basisbehoeftes zijn. De Transactionele analyse (TA) sluit hier mooi bij aan. Hulp geven kan er voor zorgen dat je als gever (onbewust) de rol van redder aanneemt en dat je als ontvangen (onbewust) de rol van slachtoffer kan gaan aannemen. Daarom is TA binnen mijn coaching en trainingen altijd een belangrijk onderdeel. Welke rol pak je zelf en wat zit hierachter. Ook in je rol als coach waardevol om te onderzoeken wanneer je in welke rol zit. 

Wat moeten we doen?

Moeten we dan geen steun meer geven? Natuurlijk is het zeker de bedoeling om waardevolle en noodzakelijke steun te geven. Maar het is belangrijk dat je de steun geeft die nodig is. Niet meer en niet minder. Daarna is het waardevol om de ontvangen weer in zijn eigen kracht te zetten. En dat is nou precies het snijvlak met coaching.