• darkblurbg

Huidhonger

Gepubliceerd op: 09-06-2020

Elkaar aanraken was eigenlijk zo normaal dat je je er soms niet eens van bewust was. Dat merk je pas als het ineens niet meer mag. Dan wordt de behoefte eraan tastbaar. Huidhonger. Waarom verlangen we zo naar fysiek contact en wat is het effect van het ontbreken ervan op ons dagelijks leven. Hoe kan dit een rol krijgen binnen coaching?

 

Waarom knuffelen we:

Aanrakingen in de eerste maanden van ons leven zijn cruciaal om met angst en stress te leren omgaan. Verschillende stoffen in ons brein zorgen ervoor dat we blijven verlangen naar aanrakingen. Het wordt zelfs genoemd als een belangrijk risicofactor bij vroegtijdige sterfte. We hebben andere nodig om te kunnen “zijn”. Een aanraking zegt vaak ook meer dan woorden, zeker op moeilijke momenten. Aanraken helpt om gevoelens van angst en verdriet te verdragen. Ook groeien we door aanraking, koestering, door gezien worden en gehecht worden.

 

Wat is het effect van de lockdown en corona:

De afgelopen periode hebben we een soort van “geïsoleerd” bestaan geleefd en er worden in de nabije toekomst veel mentale problemen voorspeld ten gevolge hiervan. Er worden nu al meer slaapproblemen en een slechter psychisch welbevinden gesignaleerd. Sommige mensen worden neerslachtiger en minder gelukkig. We zijn verbonden met Zoom, Skype etc, maar we voelen juist nu het tekort van de nabijheid van vastpakken, van de huid en van het echte ontmoeten. Het lijkt een fundamentele behoefte, de behoefte aan iets lijfelijks en lichamelijks.

 

Stress:

Liefdevolle aanraking vormt een buffer tegen stress en helpt de angst te reguleren. Het heeft ook een kalmerende werking. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympathische zenuwstelsel en het parasympatische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelstel zorgt bijv. voor de vecht en vluchtreactie bij angst, boosheid en stress. Je hartslag schiet omhoog , je spieren spannen zich aan en je krijgt een gejaagde ademhaling. Dit zorgt er voor dat je kan overleven. Het parasympatische zenuwstelsel zorgt er vervolgens weer voor dat je tot rust kan komen. Je lichaam gaat hormonen produceren zoals adrenaline en cortisol. Als het gevaar weer geweken is wordt de aanmaak van het hormoon weer onderdrukt en neemt de activatie van de stress weer af. Langdurig te veel stress en dus cortisol in je lichaam kan beschadigingen veroorzaken. Als dit in beperkte mate is zal het lichaam weer vanzelf herstellen maar bij langdurige stress kan deze schade blijvend zijn. Dit is iets wat je ook vaak ziet gebeuren bij een burn-out.  Dus langdurige “huidhonger” kan stress veroorzaken en het langdurig aanhouden ervan kan zorgen voor schade aan je lichaam.

 

Wat kan je hiermee binnen coaching:

Soms lijkt de behoefte aan fysiek contact en een tekort hieraan in psychologie wat onderschat te worden. De psychologie legt heel erg de nadruk op gevoelens en gedachtes. Maar een knuffel en een aai stillen een reëel honger. Het kan je een goed gevoel geven, maar we hebben het ook nodig om stress en angst onder controle te krijgen en om te “zijn”. Toch is het ook niet nodig dit groter te maken dan het is. Iedereen ervaart in zijn leven periodes van meer en minder lichamelijke aanraking. Wel belangrijk om hier binnen coaching aandacht aan te besteden. Maak het bespreekbaar. Onderzoek samen wat de behoeftes hierin zijn en wat mogelijkheden zijn. Soms kan het al zo helpend zijn om in een vriendschap die misschien al jaren bestaat elkaar eens te begroeten met een knuffel (na coronatijd). Ook het bespreekbaar maken van het gemis aan lichamelijk contact binnen je vriendschappen en familie geeft al aanmaak van hormonen.  Het contact met een huisdier kan heel helpend zijn. Daarnaast zijn er ook veel mensen die zichzelf nooit liefdevol aanraken. Jezelf insmeren met dagcrème voelt misschien als een verplichte handeling tijdens het ochtendritueel maar een oefening waarbij je jezelf liefdevol en met aandacht mag insmeren kan dan enorm helpen. Niet alleen in “huidhonger” maar ook in zelfbeeld en zelfliefde.