• darkblurbg

Het belang van waarden en coaching

Gepubliceerd op: 28-03-2023

Waarden en coaching spelen een belangrijke rol binnen een coachtraject. Een coach kan de waarden van een cliënt identificeren en gebruiken als basis voor het helpen van de cliënt bij het formuleren van doelen en het nemen van beslissingen die in overeenstemming zijn met zijn of haar waarden.

In het leven hebben we allemaal onze eigen overtuigingen en principes die ons begeleiden bij het nemen van beslissingen en het handelen in verschillende situaties. Deze overtuigingen en principes worden onze waarden genoemd en ze zijn essentieel voor ons welzijn en ons geluk. Onze waarden bepalen wie we zijn en hoe we ons gedragen. Ze zijn de basis voor onze persoonlijkheid en ons karakter. Als we onze waarden kennen en begrijpen, kunnen we betere beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met wat we echt belangrijk vinden. Het negeren van onze waarden kan leiden tot ontevredenheid, stress en een gevoel van leegte.

Er zijn verschillende soorten waarden, zoals persoonlijke waarden, sociale waarden en culturele waarden. Persoonlijke waarden zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen en overtuigingen. Sociale waarden zijn de waarden die onze samenleving als geheel belangrijk vindt, zoals vrijheid, gelijkheid en respect voor anderen. Culturele waarden zijn gebaseerd op de overtuigingen en tradities van een bepaalde cultuur.

Het is belangrijk om te begrijpen wat onze waarden zijn en hoe ze ons leven beïnvloeden maar ook hoe we ze kunnen gebruiken. Daarom zijn waarden essentieel binnen coaching. 

Hier zijn enkele manieren waarop waarden kunnen worden gebruikt in coaching:

  1. Identificeren van waarden: Een coach kan de cliënt helpen bij het identificeren van zijn of haar waarden door middel van vragen, oefeningen en gesprekken. Dit kan de cliënt helpen zijn of haar prioriteiten te begrijpen en beter te begrijpen waarom bepaalde doelen belangrijk zijn.

  2. Bepalen van doelen: Een coach kan de waarden van een cliënt gebruiken als basis voor het stellen van doelen. Als een cliënt bijvoorbeeld waarde hecht aan persoonlijke groei en ontwikkeling, kan de coach helpen bij het formuleren van doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of het leren van nieuwe dingen.

  3. Nemen van beslissingen: Waarden kunnen ook worden gebruikt om cliënten te helpen bij het nemen van beslissingen. Als een cliënt bijvoorbeeld waarde hecht aan integriteit, kan de coach de cliënt helpen bij het nemen van beslissingen die in overeenstemming zijn met deze waarde.

  4. Creëren van motivatie: Door cliënten te helpen begrijpen hoe hun doelen en acties in overeenstemming zijn met hun waarden, kan een coach hen motiveren om actie te ondernemen. Wanneer cliënten in staat zijn om hun acties te koppelen aan hun waarden, kan dit hen helpen gemotiveerd te blijven en hun doelen te bereiken.

  5. Overwinnen van obstakels: Als een cliënt geconfronteerd wordt met obstakels, kan de coach de waarden van de cliënt gebruiken als motivatie om door te gaan. Als een cliënt bijvoorbeeld waarde hecht aan doorzettingsvermogen, kan de coach deze waarde benadrukken om de cliënt te helpen door te zetten in moeilijke tijden.

Kortom, waarden spelen een belangrijke rol in coaching. Ze kunnen worden gebruikt als basis voor doelen, beslissingen en motivatie, en kunnen cliënten helpen hun prioriteiten en doelen beter te begrijpen. Het "ontdek je waardenspel" kan je helpen om de waarden van je client helder te krijgen. Klik hier voor meer informatie over het spel of klik hier voor meer informatie over de training over het werken met waarden.