Tips voor werkgevers met werknemers met autisme


autisme en werk

Vraag je je dit weleens af als werkgever: hoe doe ik dat eigenlijk, die medewerker met autisme begeleiden en in zijn kracht zetten? Of: durf ik het eigenlijk wel, een medewerker met autisme in mijn bedrijf aan te nemen?

Zorg voor de nodige aanpassingen

Vooral belangrijk is dat werknemer en werkgever samen bekijken hoe het beste samengewerkt kan worden. Wat past het beste? Welke collega’s hebben gevoel voor de samenwerking, welke aanpassingen zijn nodig? Op die manier ontstaat er een duurzame en rendabele arbeidsrelatie.

Randvoorwaarde daarvoor is dat de bedrijfscultuur waarin mensen met autisme werkzaam zijn, open staat voor verandering en flexibiliteit. Daarnaast helpt het voor mensen met autisme om op te schrijven wat ze nodig hebben. Daarmee creëer je mogelijkheden. Afbakening van werkzaamheden middels een heldere taakomschrijving en structuur zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Open zijn over het feit dat iemand autisme heeft en wat dat voor hem of haar betekent, helpt om stigmatisering te voorkomen en flexibiliteit van collega’s aan te bevorderen.

Zorg voor begeleiding

Dat kan het beste in de vorm van natuurlijke steunstructuren, zoals ouders, collega’s, de leidinggevende, een maatje of vrienden en vriendinnen. Professionele ondersteuning door een coach kan vooral ingezet worden bij start van een baan, bij veranderingen of wanneer werkgever en werknemer samen vastlopen. Daarna is het raadzaam zo snel mogelijk in te zetten op zelfstandigheid. Hoe meer men zelf kan oplossen, hoe beter. Houd in de gaten dat mensen met autisme niet onder- of overvraagd worden
Er moet een balans gevonden worden tussen uitdaging en ontspanning. Dat geldt voor alle werknemers, maar in het bijzonder voor mensen met autisme. Verder helpt “energiemanagement” door bijvoorbeeld regelmatig een vrije dag te nemen, geen volledige dagen te werken, overwerk te beperken, vaste tijden te hanteren voor het checken van e-mail, energieverslindende situaties als overlegsituaties vermijden en mindfulness-technieken inzetten tijdens werkuren.

Evalueer regelmatig

Mensen met autisme zijn ermee geholpen wanneer zij in kaart brengen wat goed en minder goed kunnen, evenals wat ze nodig hebben. Deze punten kunnen in regelmatige evaluerende gesprekken met collega’s, begeleider en leidinggevende worden besproken. Plan deze gesprekken op gezette momenten. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat iemand met autisme het soms lastig vindt zichzelf goed te verwoorden. Het helpt dan een verslag van het gesprek op papier mee te geven zodat de thuisomgeving mee kan denken.

 

Wil je meer weten over hoe begeleiding er uit kan zien? Neem dan contact met mij op. Klik hier voor meer info.