Tarieven


Particulieren coaching

Kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Per coachgesprek: Eur 89,= excl. BTW 21%. (een gesprek duurt ongeveer 60 minuten

Compleet coachtraject van 8 sessies: Euro 695 excl. 21% BTW, incl. tussentijds contact. (Eindrapportage is mogelijk op aanvraag)

Studiekeuzeadvies

De prijs voor een studiekeuze advies gesprek incl. de studiekeuze test en persoonlijkheidstest: Euro € 175 excl. 21% BTW

De prijs voor een studiekeuze advies en onderzoek van 4 sessies incl. de studiekeuze test en persoonlijkheidstest: Euro € 435 excl. 21% BTW

TMA Analyse

TMA wordt van te voren doorgemaild en mondeling doorgenomen in een persoonlijk gesprek: Euro 345 excl. 21% BTW

Organisaties coaching en advies

Begeleiding op de werkvloer, loopbaanontwikkeling, management coaching, reïntegratie en autismebegeleiding:
Offerte op aanvraag.

Vergoedingsmogelijkheden

Door de werkgever
Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Door de belastingdienst
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Door UWV of gemeente
Heb je een WW- ,arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen. Je kiest dan zelf een re-integratiepartner waarmee je een plan opstelt om weer aan werk te komen. Het UWV of de gemeente vergoedt dan onder bepaalde omstandigheden de kosten. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV. Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.

Door PGB
Wanneer je een PGB toegekend hebt gekregen is begeleiding vanuit PGB mogelijk. We sluiten dan een zorgovereenkomst af.

Via de ziektekostenverzekering

Er zijn steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Check dus altijd even de mogelijkheden voor vergoeding van coaching bij je ziektekostenverzekeraar.

tarieven zondermeer coaching