Autismecoaching


Waarom autismecoaching?

Mensen met een diagnoses zoals autisme lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan. Dan kan autismecoaching helpen. Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat kan thuis zijn, op het werk, op de opleiding of stageplaats. Er lopen meer zaken mis dan leuk is. Soms leidt dit tot crisis, agressie, ontslag.
Iemand heeft moeite met plannen van taken en activiteiten, met geld of administratie, of met plannen van een studie of huiswerk. Of er is moeite met het omgaan met andere mensen, met anderen begrijpen of zelf begrepen worden. Het kan ook zijn dat iemand wel merkt en ziet dat hem (haar) niet alles lukt, maar geen idee heeft waar dat door komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken om het wel goed te doen. Dan kan autisme-coaching uitkomst bieden.

Hieronder een filmpje: Wat is autisme

Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving zijn of raken uitgeput. De problemen stapelen zich op. Vaak zijn overgangsfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een opleiding beginnen of juist afronden, verandering van baan, het krijgen van kinderen, momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog oplopen bij mensen met autisme maar net zo goed bij hun omgeving.

Leven met autisme of met iemand met autisme is vaak niet makkelijk. Toch heeft men veelal dezelfde behoefte en ambitie als iedereen. Ondanks autisme hebben mensen hun talenten, vaardigheden en competenties en het is meer dan de moeite waard deze te ontdekken en tot hun recht te laten komen. Met autisme-coaching onderzoek ik graag hoe iemand met autisme beter tot zijn recht kan komen en zich beter in zijn vel kan voelen d.m.v. onderzoek en begeleiding.

Omgeving van mensen met autisme

Vooral bij mensen met autistische kenmerken kan het enorm helpend zijn om de omgeving bij een coachings-traject te betrekken. Denk hierbij aan ouders, partners, werkgever, docenten. Dit geeft een veel bredere blik op de coachvraag en de mogelijkheden voor ontwikkeling en zorgt ook voor stabiliteit in de aanpak met een grotere kans van slagen.

Het kan ook zijn dat er een coachvraag ontstaat bij een ouder of partner. Hoe is het om als ouder een kind met autisme te hebben, hoe ga je hiermee om en hoe creëer je voldoende ruimte voor jezelf. Hoe is het om een partner met autisme te hebben. Waar loop je tegenaan en hoe houd je de relatie met jouw partner gelijkwaardig. En hoe kan je als werkgever balans vinden tussen ondersteuning en leiding geven en het realiseren van doelen. En vergeet niet de docenten op school. Wat kan je toegevoegde waarde zijn als docent in het systeem van een leerling met autisme.

In een traject met autismecoaching zullen we mogelijkheden onderzoeken, realistische doelen stellen waardoor er mogelijkheden en ruimte ontstaat. Ook is er de mogelijkheid om op school of in een werkomgeving een training over autisme te organiseren. Neem contact op voor de mogelijkheden.

 

Autisme-coaching