Autisme coaching


Waarom autisme coaching?

Mensen met een diagnoses zoals autisme lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan.
Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat kan thuis zijn, op het werk, op de opleiding of stageplaats. Er lopen meer zaken mis dan leuk is. Soms leidt dit tot crisis, agressie, ontslag.
Iemand heeft moeite met plannen van taken en activiteiten, met geld of administratie, of met plannen van een studie of huiswerk. Of er is moeite met het omgaan met andere mensen, met anderen begrijpen of zelf begrepen worden. Het kan ook zijn dat iemand wel merkt en ziet dat hem (haar) niet alles lukt, maar geen idee heeft waar dat door komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken om het wel goed te doen. Dan kan autisme-coaching uitkomst bieden.

Hieronder een filmpje: Wat is autisme

Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving (vaak ouders) zijn of raken uitgeput. De problemen stapelen zich op. Vaak zijn overgangsfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een opleiding beginnen of juist afronden, verandering van baan, het krijgen van kinderen, momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog oplopen bij mensen met autisme maar net zo goed bij hun omgeving.

Leven met autisme of met iemand met autisme is vaak niet makkelijk. Toch heeft men veelal dezelfde behoefte en ambitie als iedereen. Ondanks hun autisme hebben mensen hun talenten, vaardigheden en competenties en het is meer dan de moeite waard deze te ontdekken en tot hun recht te laten komen. Met autisme-coaching onderzoek ik deze graag om zo iemand met autisme en hun omgeving meer tot hun recht te laten komen.

Omgeving van mensen met autisme

Vooral bij autisten kan het enorm helpend zijn om de omgeving bij een coachings-traject te betrekken. Denk hierbij aan ouders, partners, werkgever, school. Dit geeft een veel bredere blik op de coachvraag en de mogelijkheden voor ontwikkeling en zorgt ook voor stabiliteit in de aanpak met een grotere kans van slagen.

Het kan ook zijn dat er een coachvraag ontstaat bij een ouder of partner. Hoe is het om als ouder een kind met autisme te hebben, hoe ga je hiermee om en hoe creëer je voldoende ruimte voor jezelf. Hoe is het om een partner met autisme te hebben. Waar loop je tegenaan en hoe houd je de relatie met jouw partner gelijkwaardig.

In een traject met autisme-coaching zullen we mogelijkheden onderzoeken, realistische doelen stellen waardoor er mogelijkheden en ruimte ontstaat.

 

partnergroep autisme / ASS

Samenleven met een partner met autisme (in het autismespectrumstoornis (ASS)) kan moeilijk zijn. Vaak kan je met niemand praten over de specifieke problemen in de relatie en voel je je in veel opzichten ook niet begrepen door de omgeving. Ook is het vaak moeilijk om jezelf nog een plekje te geven.

Doel en opzet van de partnergroep autisme / ASS
Het doel van de Partnercursus Autisme is dat deelnemers inzicht krijgen in de gevolgen van ASS op hun partnerrelatie, tips krijgen en leren omgaan met hun gevoelens in de relatie. De volgende thema’s komen aan bod: psycho-educatie (uitleg over autisme), betekenis van ASS in de partnerrelatie, communicatie, de eigen rol, omgaan met eigen energie, intimiteit en seksualiteit. Naast informatie over ASS is het uitwisselen van ervaringen een belangrijk onderdeel. Uiteraard is hierbij respect voor de afwezige partner belangrijk.

Doelgroep
De Partnercursus Autisme is bedoeld voor mensen met een partner met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis. Er is bereidheid ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats.

Start van de partnergroep autisme / ASS
De cursus start begin 2016 en zal 1 keer per maand plaatsvinden op doordeweekse avonden van 19.30 tot 21.00 uur. De totale cursus is 5 keer exclusief intake.
De groep bestaat uit maximaal 5 personen.
Locatie: Laarweg 36, Bennekom

Kosten €125,00 (incl intake)

 

Oudergroep autisme / ASS

Het horen van de diagnose zorgt er meestal voor dat losse stukjes van een puzzel op hun plek vallen. Maar voor veel ouders betekent deze mededeling ook de start van een emotioneel verwerkingsproces. Er komen veel vragen en veel verschillende gevoelens naar boven. Vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op het gedrag van het kind en hoe ermee om te gaan, school en toekomstmogelijkheden en wat betekent het voor jezelf.

Doel en opzet van de oudergroep autisme / ASS
Het doel van de Oudercursus Autisme is dat deelnemers inzicht krijgen in de gevolgen van ASS op zichzelf en binnen hun gezin, tips krijgen en leren omgaan met bijbehorende emoties. De volgende thema’s komen aan bod: psycho-educatie (uitleg over autisme), betekenis van ASS in een gezin, communicatie, de rol als hulpverlener en als ouder en omgaan met eigen energie. Naast informatie over ASS is het uitwisselen van ervaringen een belangrijk onderdeel.

Doelgroep
De oudercursus Autisme is bedoeld voor ouders met een kind met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis. Er is bereidheid ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. De cursus kan gevolgd worden door 1 ouder of als stel. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats.

Start van de oudergroep autisme / ASS
De cursus start begin 2016 en zal 1 keer per maand plaatsvinden op doordeweekse avonden van 19.30 tot 21.00 uur. De totale cursus is 5 keer exclusief intake.
De groep bestaat uit maximaal 5 personen.
Locatie: Laarweg 36, Bennekom

Kosten €125,00 (incl intake) voor 1 ouder of € 200 euro per stel.

Autisme-coaching